Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2018

cách vào dây

Mỗi pha có 2 tổ bối, mỗi tổ bối 3 bin
B1, Pha A vào 1 tổ bối trước, nhưng để chờ 1,2,4 vào rãnh 9,10,12
B2 vào tổ bối thứ nhất pha B rãnh 7,8,11
B3 vào tổ bối pha C rãnh 3,4,7
B4: Trở lại vào tổ bối thứ 2 của pha A
B5: Vào tổ bối thứ 2 pha B
B6: vào tổ bối thứ 2 pha C
cuối cùng hạ rãnh pha A là xong

0 nhận xét:

Đăng nhận xét