Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2018

Điều chỉnh số vòng dây để vào cho dễ-Chuyển từ 1pha sang 3pha.

1số Động cơ của TQ nếu quấn theo ngyên bản thì vào quá khó,tay nghề k giỏi k thể vào được,nên phải điều chỉnh. 

1-Dộng cơ máy cưa[TQ],2,2KW,2cưc,24 rãnh,tụ 30mf và tụ 300mf.
Stato=8,3cm,đường kính lõi=7,6cm[Đlõi=7,6cm].
Nguyên bản;[vào quá khó]
Số vòng cuôn làm viec Wlv=5-11-18-23-30-33 dây 0,80đôi
Wkđ=25-33-40-44 dây 0,80
Điều chỉnh cho dễ vào;
Wlv=15-18-23-32-32 dây 0,8,đôi
Wkđ=17-25-37-63 dây 0,80
Muốn chuyển sang ĐC 3pha thi quấn số liệu sau;
Mỗi pha gồm 2 tổ bối đôi kiểu me con vơi khoảng cách lồng dây 10-12 rãnh,mỗi bối 59 vòng dây 0,80

2-ĐCmáy cưa[TQ], 2 cực,24 rãnh,tụ kđ 300mf
Stato= 9,0 cm,Đlõi=7,6cm
Nguyên bản;[vào quá khó]
Wlv=13-18-26-26-26 dây 0,95 đôi
Wkđ=21-33-41 dây 0,75
Điều chỉnh cho dễ vào;
Wlv=14-18-25-24-24 dây 0,95 đôi
Wkđ=17-28-48 dây0,75
Muốn chuyển sang ĐC3pha thì quấn số liệu sau;
Mỗi pha gồm 2 tổ bối đôi kiểu me con với khoảng cách lồng 10-12 rãnh,mỗi bối 55 vòng dây 0,85.
Chúc các bạn thành công.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét