Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019

S 7200

+Cách ADD vào library:
Chuột phải vào Libraries chọn Add/Remove Libraries—–>Bấm Add rồi chọn đường dẫn đến thư viện Scale(Khi xóa thư viện trên ổ cứng sẽ mất thư viện)
https://drive.google.com/drive/folders/1HDiPgDUqio8_ITFg5o8zic77V-qGuoZZ?usp=sharing
mô phỏng S7 200
https://drive.google.com/file/d/1lXwiQWOvIAMzZAnorlGEkpi9ojLBTVBo/view?usp=sharing

0 nhận xét:

Đăng nhận xét