Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2019

ăn mày

Tên ăn mày có thể sẽ không ghen tức với ông tỷ phú giàu có, nhưng anh ta sẽ ghen tức với một tên ăn mày khác xin được nhiều tiền hơn mình. Không có một tầm nhìn rộng hơn thì bạn sẽ quanh quẩn trong phạm vi của mình.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét