Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Hạnh phúc

Hạnh phúc không phụ thuộc vào việc nghe được bao nhiêu lời ngọt ngào chúc tụng, mà quan trọng hơn là khi trong lòng yếu đuối có người đến bên cạnh để chia sẻ vỗ về!


0 nhận xét:

Đăng nhận xét