Thứ Năm, 21 tháng 11, 2019

Quan tâm

Quan tâm nhiều quá đồng nghĩa với làm phiền. Yêu thương nhiều quá, người ta lại không biết trân trọng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét