Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

tia v13

Tên đề tài: Mô phỏng quy trình tiệt trùng sữa tươi *** Công việc thực hiện: - Thiết kế giao diện SCADA bằng phần mềm TIA Portal V13. - Lập trình (PLC, hiệu ứng WINCC) cho hệ SCADA bằng phần mềm TIA Portal V13. - Thu thập dữ liệu cảm biến vào cơ sở dữ liệu (database): Liên kết và truyền dữ liệu giữa SQL Server 2008 R2 và WINCC Runtime. - Lập trình giao diện giám sát dữ liệu cảm biến từ xa thông qua trình duyệt internet (sử dụng Visual Studio 2017). *** Link file thiết kế SCADA:https://drive.google.com/file/d/1f6c8-ExJislh5o7OfwuzoP0xih0oA8CQ/view *** Link file thiết kế giao diện Web: https://drive.google.com/file/d/1vUpctFnXZ6BOPrccEL8ZxL8AEzZZ-ap7/view

0 nhận xét:

Đăng nhận xét