Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Mỗi ngày trôi qua

"Mỗi ngày trôi qua tôi đều tự xét lại mình ba điều:
Làm việc cho ai đó đã hết lòng chưa?
Đối xử với bạn bè đã xứng đáng chưa?
Tôi có nhờ người khác những việc mà tôi chưa cố gắng hết sức mình không?" - Tăng Tử
Còn bạn, bạn tự hỏi bản thân những gì?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét