Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

NGƯỜI GIỎI VÀ NGƯỜI DỞ HƠI

NGƯỜI GIỎI VÀ NGƯỜI DỞ HƠI
Những điều khác biệt và cách nhận biết:
1. Người giỏi biến công việc nhàm chán thành tác phẩm, sau đó thưởng thức chúng. Người dở hơi biến tác phẩm thành công việc sau đó cặm cụi làm.
2. Người giỏi đi trễ nhưng sẵn sàng giải quyết và hoàn thành công việc bất kể giờ giấc nào, bất kể giá nào. Người dở hơi đi rất đúng giờ nhưng lãng công.
3. Người giỏi quản lí trên thành quả. Người dở hơi điểm danh.
4. Người giỏi giao việc và tin tưởng, Người dở hơi liên tục để ý rình mò nhưng không có phát kiến.
5. Người giỏi đánh giá thành công và thất bại. Người dở hơi bói móc và truyền cảm hứng lo sợ.
6. Người giỏi biết tưởng thưởng người khác và lơ đi lỗi lầm của kẻ khác. Người dở hơi bới móc ra lỗi và liên tục cướp công.
7. Người giỏi nhân hậu trong mọi công việc. Người dở hơi tàn nhẫn trong mọi mối quan hệ.
8. Người giỏi im lặng. Người dở hơi nguyền rủa.
9. Người giỏi trung thực, trung dung. Người dở hơi nịnh nọt, xu thời.
10. Người giỏi nói ra ý của mình. Người dở hơi nói ý của lãnh đạo, hoặc mượn lãnh đạo để nói ý của mình.
11. Khi một lãnh đạo ra đi. Người giỏi tưởng nhớ. Người dở hơi chửi rủa.
12. Người giỏi nhìn về khó khăn của tương lai và khắc phục nó. Người dở hơi nhìn vào thành công quá khứ, và liên tục nhai lại.
13. Người giỏi tĩnh lặng. Người dở hơi chạy lăng xăng.
14. Người giỏi có vẻ biết rất ít nhưng biết chắc. Người dở hơi cái gì cũng có vẻ biết.
15. Người giỏi sử dụng người giỏi hơn mình và biết cách dùng. Người dở hơi luôn muốn sử dụng người dở hơn hắn và trù dập.
16. Người giỏi tin vào mình. Người dở hơi muốn người khác tôn vinh.
17. Khi cho một tí quyền hành. Người giỏi tìm giải pháp. Người dở hơi tìm vây cánh và triệt tiêu sự phát triển.
18. Người giỏi đề cao sáng tạo. Người dở hơi đề cao sự làm lụng.
19. Người giỏi biến một công nhân thành nghệ sĩ. Người dở hơi cố biến một nghệ sĩ thành công nhân.
20. Người giỏi yêu cuộc sống. Người dở hơi hoang mang và cố chiếm đoạt cuộc sống của người khác.
21. Người giỏi nhìn vào chính mình. Người dở hơi rình mò người khác và bới móc.
22. Người giỏi biến việc lớn thành việc nhỏ. Người dở hơi thổi phồng việc nhỏ thành việc lớn.
--------------------

0 nhận xét:

Đăng nhận xét