Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

người đối diện

NGƯỜI ĐỐI DIỆN"
Ăn nói khéo léo là chìa khóa mở ra cánh cửa giao tiếp giữa người với người, giúp bạn có thể đến gần với thế giới của người khác. Hãy nhìn những người thành công trong giao tiếp xã hội, trong công việc hay trong tình yêu, họ luôn có thể nói lên được suy nghĩ của mình, khiến người khác vui vẻ chấp nhận những suy nghĩ đó.
Không phải ai sinh ra đã có tài ăn nói mà đó là cả một quá trình tích lũy và rèn luyện.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét