Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Động lực

Muốn nhân viên làm việc tốt, tạo động lực cho nhân viên chính là điều quan trọng nhất.
Bạn nói hiểu nhân viên, nhưng mỗi người mỗi tính, bạn nghĩ mình hiểu được bao nhiêu?
Thay vì cố gắng thúc ép, hãy để nhân viên yêu quý nơi làm việc khi được thỏa mãn nhu cầu đơn giản nhất: thăng tiến, lương thưởng, an toàn, tôn trọng,...
Không phải cứ khen là tốt, khen chê đúng lúc, thưởng phạt thông minh sẽ giúp bạn và nhân viên làm việc hiệu quả và trách nhiệm hơn.
Học nhiều hơn về tạo động lực cho người khác, để nhân viên làm việc với 200% hiệu suất làm việc, tìm hiểu tại:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét