Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

Plc

S7 1200/1500 UDT, Multi instances

Để có thể quản lý những chương trình lớn thì việc sử dung UDT ( User defined data type) và cách lập trình sử dung multi instances đối với dòng PLC của Siemen là thực sự cần thiết, cách lập trình sẽ làm cho cấu trúc chương trình rõ rang và dễ dàng quản lý, cách này mình học được từ những chương trình lớn của những công ty nước ngoài họ sài chia sẻ ở đây hy vọng có ích cho anh em mới học.

Video Link phía dưới, có câu hỏi có thể đặt trong topic ở đây:

https://www.facebook.com/groups/426215507822804/

https://youtu.be/tpmJuSoqjLM

0 nhận xét:

Đăng nhận xét