Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

tha thứ

Cuộc sống có nhiều thứ nên nghĩ... Nhưng đừng nghĩ quá nhiều, sẽ làm ta mệt mỏi... Cứ coi đó là một phần của cuộc sống mà mình phải trải qua. Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua, tha thứ được thì tha thứ. Sống như vậy cho nhẹ lòng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét