Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2020

Mô phỏng quy trình tiệt trùng sữa tươi

Tên đề tài: Mô phỏng quy trình tiệt trùng sữa tươi Thực hiện: Nhóm SV Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (HCMUTE) *** Công việc thực hiện: - Thiết kế giao diện SCADA bằng phần mềm TIA Portal V13. - Lập trình (PLC, hiệu ứng WINCC) cho hệ SCADA bằng phần mềm TIA Portal V13. - Thu thập dữ liệu cảm biến vào cơ sở dữ liệu (database): Liên kết và truyền dữ liệu giữa SQL Server 2008 R2 và WINCC Runtime. - Lập trình giao diện giám sát dữ liệu cảm biến từ xa thông qua trình duyệt internet (sử dụng Visual Studio 2017). *** Link file thiết kế SCADA: https://drive.google.com/file/d/1vUpc... *** Link file thiết kế giao diện Web: https://drive.google.com/file/d/1f6c8...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét