Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020

khó khăn rồi sẽ qua

Khó khăn rồi sẽ qua đi giống như cơn mưa ngoài cửa sổ tầm tã rồi sẽ tạnh
sống cho hiện tại

0 nhận xét:

Đăng nhận xét