Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020

kỹ năng mềm cần thiết

NHỮNG KỸ NĂNG MỀM CẦN THIẾT NHẤT ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG SỰ NGHIỆP
- Sự sáng tạo: Bao gồm phát triển ý tưởng mới, đưa ra và áp dụng những giải pháp mới để giải quyết vấn đề hiện có.
- Tập trung rõ ràng: Là khả năng tập trung cao độ để đưa ra những quyết định ngắn và dài hạn.
- Sự đổi mới: Mang ý nghĩa sẵn sàng cải tiến các ý tưởng, khái niệm, quy trình hay phương pháp hiện có để đạt kết quả như mong đợi.
- Kỹ năng giao tiếp: Không chỉ là khả năng đàm phán, nói chuyện với mọi người mà quan trọng hơn là chuyển đổi thông tin, sử dụng ngoại ngữ.
- Khả năng kể chuyện: Bao gồm việc sắp xếp ý nghĩa, khai thác các dữ liệu hiện có và biến nó thành câu chuyện toàn diện, chi tiết.
- Năng lực liên văn hóa: Là khả năng tương tác, làm việc và phát triển các mối quan hệ giữa những người đa văn hóa một cách có hiệu quả.
- Tư duy phê phán: Gồm khả năng phân tích, đánh giá tính khách quan của vấn đề để hình thành phán đoán, nhận định khái quát, toàn diện.
- Kỹ năng lãnh đạo: Yêu cầu cá nhân có thể quản lý, phát triển nhóm người hoặc tổ chức.
- Trí tuệ cảm xúc: Là thực hành kiểm soát cảm xúc cá nhân, thể hiện cảm xúc hợp lý trong các tình huống và duy trì mối quan hệ tại nơi làm việc.
Theo: CNBC
----------------------

0 nhận xét:

Đăng nhận xét