Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020

Kỹ năng mềm quan trọng nhất

NHỮNG KỸ NĂNG MỀM CẦN THIẾT NHẤT ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG SỰ NGHIỆP

- Sự sáng tạo: Bao gồm phát triển ý tưởng mới, đưa ra và áp dụng những giải pháp mới để giải quyết vấn đề hiện có.

- Tập trung rõ ràng: Là khả năng tập trung cao độ để đưa ra những quyết định ngắn và dài hạn.

- Sự đổi mới: Mang ý nghĩa sẵn sàng cải tiến các ý tưởng, khái niệm, quy trình hay phương pháp hiện có để đạt kết quả như mong đợi.

- Kỹ năng giao tiếp: Không chỉ là khả năng đàm phán, nói chuyện với mọi người mà quan trọng hơn là chuyển đổi thông tin, sử dụng ngoại ngữ.

- Khả năng kể chuyện: Bao gồm việc sắp xếp ý nghĩa, khai thác các dữ liệu hiện có và biến nó thành câu chuyện toàn diện, chi tiết.

- Năng lực liên văn hóa: Là khả năng tương tác, làm việc và phát triển các mối quan hệ giữa những người đa văn hóa một cách có hiệu quả.

- Tư duy phê phán: Gồm khả năng phân tích, đánh giá tính khách quan của vấn đề để hình thành phán đoán, nhận định khái quát, toàn diện.

- Kỹ năng lãnh đạo: Yêu cầu cá nhân có thể quản lý, phát triển nhóm người hoặc tổ chức.

- Trí tuệ cảm xúc: Là thực hành kiểm soát cảm xúc cá nhân, thể hiện cảm xúc hợp lý trong các tình huống và duy trì mối quan hệ tại nơi làm việc.

Theo: CNBC
----------------------


0 nhận xét:

Đăng nhận xét