Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020

động cơ

Nếu số vòng và cỡ dây cuộn Lv không đổi=>=> chỉ cần thay đổi số vòng và cỡ dây cuộn Kđ và trị số tụ thôi sẽ làm cho chất lượng Đco thay đổi theo. Lý giải tại sao Đco 1pha sau khi quấn đo dòng đạt mà CHẤT LƯỢNG lại k ưng ý. Tưởng dễ mà k dễ chút nào....
(Thợ giỏi nhất định phải biết điều chỉnh tỷ lệ số vòng và cỡ dây của cuộn Kđ cho hợp với cuộn Lv và điện yếu hay khỏe).


0 nhận xét:

Đăng nhận xét