Thứ Hai, 9 tháng 3, 2020

Sửa máy phát điện xăng khó nổ

https://youtu.be/E3QbvkEl1RI
Phần hơi bằng cách giật và bịt gũi thấy hơi kêu to chứng tỏ ko mất hơi
Bu zi bằng cách đánh lửa bình thường
Giờ kiểm tra bình xăng con
https://youtu.be/cBNhEKg9xeI
https://youtu.be/E3QbvkEl1RI

0 nhận xét:

Đăng nhận xét