Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

tập suy nghĩ tích cực để có thói quen tốt

Bạn hãy suy nghĩ tích cực để giúp các con của mình có những thói quen tốt.
Phát triển bản thân giúp phát triển bản thân, làm thế nào để nhân viên của bạn suy nghĩ ích cực, con đường duy nhất là bạn phải tốt hơn.
Bạn đang tiêu cực ở cấp độ nào ? Làm thế nào để biết mình đang bị tiêu cực ?
Thực ra mọi việc chúng ta nói hay chúng ta làm đều được não bộ đều ghi nhận lại.
Ở những gia đình bình thường 80% bạn nghe được là điều tiêu cực, điều này đã được thống kê tại VietNam.
Não bộ không phân biệt được đúng hay sai mà những hành động hay lời nói được lặp lại nhiều hơn thì nó sẽ mạnh hơn. Chính vì thế bạn thường hay phản ứng vô thức với những người xung quanh bằng thói quen tiêu cực hàng ngày.
Có 3 thứ tạo nên con người bạn: 1 là gen di truyền, 2 kinh nghiệm sống, 3 những phần mềm đang chạy trong Não của bạn ( Có thể là tiêu cực hoặc tích cực ) .
Cả 3 yếu tố trên đều có thể thay đổi được, có điều khác ở người thực hiện và thực hiện trong bao lâu và bao nhiêu lần.
Hãy luyện tập thói quen tích cực hàng ngày để giúp cho bạn và những người xung quanh bạn trở nên hạnh phúc và thành công hơn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét