Thứ Ba, 28 tháng 4, 2020

Analog plc Mitsubishi

Fx2N-4AD-PT:

- Module FX2N-4AD-PT là module đo nhiệt độ loại cảm biến PT100.
- Có 4 kênh chuyển đổi giá trị analog  sang giá trị số 16 bits.
- FX2N-4AD-PT có thể kết nối với PLC  FX0N, FX2N, FX2NC và đặc biệt là FX3U.

Hướng dẫn sử dụng FX2N-4AD-PT:

1) Sơ đồ đấu dây:

2) Thông số kỹ thuật:

Thông sốGiá trị
Loại cảm biếnPT100
Dãi đo-100C - 600C
Độ chính xác0.1C
Tốc độ xử lý60ms

3) Sơ đồ biễu diễn tương quan nhiệt độ - giá trị đọc:


4) Buffer memory:

Buffer No.
#1 Số lần lấy mẫu kênh 1
#2 Số lần lấy mẫu kênh 2
#3Số lần lấy mẫu kênh 3
#4Số lần lấy mẫu kênh 4
#5Nhiệt độ trung bình kênh 1
#6Nhiệt độ trung bình kênh 2
#7Nhiệt độ trung bình kênh 3
#8Nhiệt độ trung bình kênh 4
#9Nhiệt độ tức thời kênh 1
#10Nhiệt độ tức thời kênh 2
#11Nhiệt độ tức thời kênh 3
#12Nhiệt độ tức thời kênh 4


5) Chương trình mẫu:

6) Video hướng dẫn lập trình module FX2N-4AD-PT:

Download tài liệu FX2N-4AD-PT

0 nhận xét:

Đăng nhận xét