Thứ Năm, 30 tháng 4, 2020

[LINK SOFTWARE] plc

[LINK SOFTWARE]
Tổng hợp link các phần mềm các bạn tham khảo, tất cả đã được ad gửi ở các bài viết trước, các bạn tranh thủ tải về, coppy vào file notepad để lưu trữ sau này cần dùng nhé
Tks. Hãy cho page 1 chia sẽ công khai nhé 
---------------------------------------------------------------
Phan mem Mitsubishi:
GX Work-2: 

https://drive.google.com/file/d/1xCrZ4-VtFimgnVprENhie8XlkxTPiZsU/view?fbclid=IwAR2UQ0n7Jsomcmk863Wc1wkYQjHKnnibUZZWWaFz29ocZiUY1vMB-IrX0oM
---------------------------------------------------------------
Phan mem OMRON
CX-One V4.3:

https://drive.google.com/file/d/1Sfvu835DXy4KezMNKeD831SQ-PFgaRHR/view?fbclid=IwAR3oohvjNj675Tpi0D8COSYjskeM2bBOLTg7ZDBjC-OZ2ilUVNxNmjU_gBg
---------------------------------------------------------------
Phan mem OPC
KEP-Ware 6.4: 

https://drive.google.com/file/d/1jt0u5NOS_Q0vgaOEh7v6Alz0is-Xg50e/view?fbclid=IwAR0Ln3ohxR0rD5sz-NyAYbacjjuhlvVBCH01iVzSOyk_JbpTTfbywToV4sI
---------------------------------------------------------------
Phan mem TIA Portal
TIA V14 SP1: 

https://drive.google.com/drive/folders/1ww5Tv7zQ15fxfQJEi8Z2undZwHRR67qq
TIA V14 Update7: 

https://drive.google.com/drive/folders/1EvlxgqpGTSXbEh_oMQ1zVm6lOYfbkMyS
WinCC RT V14: 

https://drive.google.com/drive/folders/1CT63smedohwcHYR3aqMActy3-6tR-UZz

ALM 6.0: 

https://drive.google.com/file/d/1t72BfJxk1VFMRf_Q179dyp9wWqWY2LXA/view
---------------------------------------------------------------
Phan mem Step7 MicronWin V4.0 SP9
https://drive.google.com/file/d/1Rlcufg3K3_ySpWVdwtSrS3SpLxm2Pn1t/view
---------------------------------------------------------------
Phan mem OPC PC Access
https://drive.google.com/file/d/1gXguK-ZjmcdfI9p9ab56Rs2-XKLBh0TD/view
---------------------------------------------------------------
Phan mem GX
GX-Simulation: 

https://drive.google.com/file/d/1Xc-_gaQ9Rn08OqpKKKRIqoomdmEsyLW5/view
GX-Developer: 

https://drive.google.com/file/d/1bp5kjL0eX4Fblv7L8wsefD3K8KVnYsII/view
---------------------------------------------------------------
Phan mem OPC Omron
https://drive.google.com/file/d/1J6CtvNrLoHroZU3ouVBkJk4udLhyH38E/view
---------------------------------------------------------------
Phan mem PLC S7-200
Phan mem:

https://drive.google.com/file/d/1CSWgEcf6cTlfsrpgBOk6m48HDk4P0oeM/view
Ban va:

https://drive.google.com/file/d/1zc9pFvYGXdWLFFmIOmKoBQ4uWXa4MiwQ/view
----------------------------------------------------------------
Phan mem WinCC V7.4
Phan mem: 

https://drive.google.com/file/d/1Rt2qCLhYAFfNjCluSTXSPjkvyqmWMCxi/view
huoc: 
https://drive.google.com/file/d/1HQfxXm_turxne8f6jVhvJdUTrx1JrP03/view?fbclid=IwAR2db_-i0j64Jb1fIiwLx-zJGqXBMGvAaBr5iOxPmeHa9pjjzxftm49bcuA

0 nhận xét:

Đăng nhận xét