Thứ Tư, 22 tháng 4, 2020

Phần mềm lập trình PLC LS (LG) Master-K

Phần mềm lập trình PLC LS (LG) Master-K và XGT Series và Glofa GM-Series tương ứng là KGLWIN V3.66, XG5000 4.03 và GMWin V4.18 (mới nhất hiện nay). Ba phần mềm đều có tiêu chí nhỏ gọn nhẹ nhưng đầy đủ tính năng của phần mềm lập trình PLC như:
Viết chương trình Ladder, giao diện thân thiện trực quan, có thể chỉnh sửa Online chương trình, khi online, project được download một cách tự động mà không cần stop PLC
Giám sát thông tin trạng thái PLC: error, network, system
Gỡ rối và tự chẩn đoán lỗi: Trigger & force I/O Enable…
Nhiều nữa các bạn tự khám phá nhé.


KGLWin for Windows V3.66
KGLWin for Windows V3.66

Phần mềm KGLWIN V3.66 dùng để lập trình cho các model như:
  • Master K: K10H, K30H, K50H, K60H, K200H, K500H, K1000H
  • Master K: K10S, K30S, K60S, K120S, K120S€, K200S, K300S, K100S
  • GK series: GK3 GK4 GK5


XG5000 V4.03 Software
XG5000 V4.03 Software

Phần mềm XG5000 4.03 lập trình các model:
  • XGT: XGK-CPUU, XGK-CPUH, XGK-CPUA ,XGK-CPUS, XGK-CPUE, XGI Series, XGR Series.
  • XGB, XGT Series: XBM, XBC, XEC


GMWin V4.18 Software
GMWin V4.18 Software

Phần mềm GMWin V4.18 lập trình PLC Glofa-GM Series của LS
  • GM Series: GM4, GM6, GM7, GM7U
Download tổng hợp các phần mềm lập trình PLC LS LG:
Tài liệu hướng dẫn lập trình PLC LS:
Link dự phòng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét