Thứ Năm, 14 tháng 5, 2020

Giới hạn cho chính mình

Sức mạnh và năng lực của con người là vô hạn, bạn cảm thấy bản thân mình có giới hạn là vì bạn đã TỰ ĐẶT GIỚI HẠN CHO CHÍNH MÌNH.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét