Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020

Trò chơi maketting

Trong kinh doanh, bạn có quyền lựa chọn thị trường. Hãy tìm kiếm thị trường có khả năng chi trả. Bán hàng cho NGƯỜI GIÀU có nhiều tiền hơn nhưng đòi hỏi dịch vụ và sản phẩm có chất lượng cao hơn. 

Trong trò chơi Marketing, điều quan trọng nhất là xác định thị trường, có chiến lược phát triển phù hợp. Bạn nên xác định rõ ràng rằng: Ai là Khách hàng của bạn? Ai là người trả tiền cho bạn? 

Tất nhiên dù '' người GIÀU'' hay ''người NGHÈO'' thì đừng suy nghĩ đến việc bạn kiếm tiền như thế nào từ họ mà hãy quan tâm đến tập trung trao giá trị cho Khách hàng của mình. Điều quan trọng của Kh là có nhận được gì hay không? Hãy cố gắng hiểu họ như họ là gia đình của bạn.

Hãy chọn khách hàng bạn muốn phục vụ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét