Thứ Hai, 29 tháng 6, 2020

cần cố gắng

Hầu hết mọi người không đạt điều gì đó, là vì họ không biết điều cần đạt là gì

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

0 nhận xét:

Đăng nhận xét