Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2020

Người tài và người tốt

NGƯỜI TÀI VÀ NGƯỜI TỐT
Đứng trước hai phương án, người ta thường sẽ lựa chọn người tài thay vì người tốt!
Nhưng nếu "Người tốt" là lãnh đạo "Người tài" thì sao?
Người tốt lãnh đạo. Người tài thực hiện

0 nhận xét:

Đăng nhận xét