Thứ Năm, 9 tháng 7, 2020

Chính bạn, không ai khác! Chính bạn!

Động lực xuất phát từ chính bên trong bạn sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ nhất đưa bạn đến thành công chứ không phải nguồn động lực nào khác từ bên ngoài tác động vào bạn.

Chính bạn, không ai khác! Chính bạn!

Hãy nhớ rằng chúng ta chỉ sống được một lần DUY NHẤT trên đời. Cho nên hãy tận dụng mọi khoảnh khắc được sống. Một cuộc sống có ý nghĩa để đến một ngày kia chúng ta còn nằm xuống, chúng ta không còn phải nuối tiếc vì những điều chúng ta không làm cho cuộc đời.

Hãy nhớ rằng không quan trọng bạn sống được bao lâu, cũng không quan trọng bạn sống được bao nhiêu ngày, không quan trọng bạn sống được bao nhiêu tuần, chẳng quan trọng bạn sống được bao nhiêu tháng, chẳng quan trọng bạn sống được bao nhiêu năm.

Mà quan trọng khi nằm xuống, bạn sẽ để lại điều gì cho cuộc đời này! Nếu bạn quyết tâm, kiên trì, nếu như bạn dũng cảm, nếu như bạn làm chủ bản thân, mọi thứ đều có thể đạt được. Nước có thể dìm bạn xuống, nhưng nước có thể nâng đỡ bạn đi lên. Những con dốc có thể ngăn bạn lại nhưng những con dốc có thể nâng bạn lên độ cao hơn cho cuộc đời này.

Nhớ rằng mỗi khi bạn ngã xuống, hãy tiếp tục bước đi, hay dừng lại là do chính bạn.

Mỗi khi bạn đang làm một điều gì đó, bạn đang tích lũy cho thành công của mình ngay trong ngày hôm nay.

Đừng bao giờ trì hoãn.

Hãy luôn nhớ rằng trì hoãn chính là kẻ thù của thành công.

Hãy nhớ rằng bạn chỉ sống một lần duy nhất trong cuộc đời.

Sống không bao giờ nuối tiếc.

Liên tục tiến lên!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét