Câu 1
Hôm nay khó khăn, ngày mai còn tồi tệ hơn nhưng ngày kia, mọi thứ sẽ tuyệt vời

 

Câu 2
Nếu chúng ta muốn thay đổi thế giới, việc đầu tiên là thay đổi chính mình, còn việc thay đổi thế giới có lẽ là công việc của Obama

 

câu 3
Tôi không muốn được yêu thích mà điều tôi muốn là được tôn trọng

 

Câu 4
Người lãnh đạo nên là người có tầm nhìn xa nhân viên

 

Bạn cần một người bên cạnh chứ không phải một người tốt nhất
Bạn cần một người bên cạnh chứ không phải một người tốt nhất

 

Câu 6
Thất bại là sự tiến bộ và tôi là một người đàn ông bình thường mà thôi

 

Câu 7
Đừng đợi chờ thành công đến mà hãy tạo ra nó

 

Câu 8
Chúng ta không bao giờ thiếu tiền. Chúng ta chỉ thiếu những người có ước mơ. Và ai có thể chết vì những giấc mơ đó?

 

Câu 9
Những cơ hội mà mọi người không thể nhìn thấy là những cơ hội thực sự