Thứ Năm, 16 tháng 7, 2020

Tin mình

Hầu hết mọi người không đạt được điều gì đó, là vì HỌ KHÔNG TIN MÌNH đạt được nó.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét