Thứ Tư, 12 tháng 8, 2020

Học cách xin cơm

 Ở đời, hãy tìm cho mình một người Thầy giỏi.


Ba năm ở cạnh thằng đần, không bằng một phút ở gần người khôn!


Thật ra, hạn chế sự phát triển của bạn không phải là trí thông minh hay học lực mà chính là nhóm quan hệ trong cuộc sống, quan hệ trong công việc. 

Đi cùng người giàu học cách kiếm nhiều tiền

Đi cùng ăn mày học được cách xin cơm.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét