Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2020

Những người thành công

 Những người thành công thường cho rằng giải trí là lãng phí thời gian, họ chỉ tập trung vào công việc.

Những người rất thành công để cao vai trò của giải trí, nhờ đó họ có cuộc sống cân bằng và nâng cao khả năng sáng tạo.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét