Thứ Tư, 12 tháng 8, 2020

Trên con đường THÀNH CÔNG phải đi qua 3 loại nước:

 Trên con đường THÀNH CÔNG phải đi qua 3 loại nước:

1- Nước lạnh: Do người khác dội mình.

2- Mồ hôi: Do tự mình chảy ra.

3- Nước mắt: Do bị hiểu lầm mà chảy.


Ba nguyên nhân lớn của THẤT BẠI:

1- Sự nóng vội.

2- Không học tập.

3- Tôi biết rồi.


THÀNH CÔNG mãi mãi không có chuyện thuận theo tự nhiên mà có,

THÀNH CÔNG đều là do bị ép mà thành. .

Chim không có cánh không thể bay, người không chí khí không thể thành công. .


Để thành công cần hội tụ các yếu tố:

+ Cơ Hội và Thời Điểm.

+ Kiến Thức và Kỹ Năng.

+ Thái Độ và suy nghĩ tích cực.

+ Tậm phật luôn yêu thương mọi người.

+ Có sự lựa chọn đúng đắn.

----------------------


👉

0 nhận xét:

Đăng nhận xét