Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2020

Có rất nhiều người đặt câu hỏi

 Có rất nhiều người đặt câu hỏi cho tôi: "kinh doanh gì thì giàu", thật ra với câu hỏi đó sẽ khiến họ rơi vào bế tắc.

Những người kinh doanh thành công, họ thường đặt cho mình câu hỏi: "Tôi phục vụ ai", sau đó tìm ra các vấn đề mà nhóm người đó gặp phải, tiếp đến mới đi tìm sản phẩm, dịch vụ giải quyết vấn đề đó làm cho họ hài lòng, sung sướng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét