Thứ Ba, 15 tháng 9, 2020

touchpad-blocker

 touchpad-blocker 

touchpad-blocker 

https://drive.google.com/drive/folders/14c8-xHl30Gp9t7bcYaCinAldRAPgc3qF?usp=sharing

Khóa bàn phím win 7 . tắt bàn phím cảm ứng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét