Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2020

Đẳng cấp

 "Những người không có kỉ luật là nô lệ của cảm xúc, dục vọng và đam mê." 


- Stephen R.Covey -


********************************************


0 nhận xét:

Đăng nhận xét