Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

Ý NGHĨA CỦA SỰ PHẤN ĐẤU

 Ý NGHĨA CỦA SỰ PHẤN ĐẤU

Đừng để khi bố mẹ cần bạn, bạn lại đem nước mắt ra.
Đừng để khi con cháu cần bạn, bạn chỉ có sự hối hận.
Đừng để khi chính bạn nhìn lại, chỉ thấy mình toàn lầm lỡ và không có thành quả nào cả.
20 tuổi khômg chăm chỉ, 30 tuổi không có sự nghiệp, 40 tuổi không giàu có thì 50 tuổi chuẩn bị đợi con cháu lo.
Cha mẹ cho bạn bối cảnh, giang sơn sự nghiệp phải do bạn tự gánh.
Đây là lý do để chúng ta phấn đấu.
Còn lý do của bạn là gì?
Nguồn: Quán Thư
----------------------

0 nhận xét:

Đăng nhận xét