Thứ Hai, 1 tháng 2, 2021

FX2N-2AD

 - Module FX2N-2AD là module analog input.

- Có 2 kênh chuyển đổi giá trị analog (voltage input and current input) sang giá trị số 12 bits.

- FX2N-2AD có thể kết nối với PLC  FX0N, FX2N, FX2NC và đặc biệt là FX3U.

Hướng dẫn sử dụng FX2N-2AD:
1) Analog ngõ vào (Dòng hoặc áp) được chọn bằng cách đấu dây.


2) Hai kênh analog có thể nhận tín hiệu vào là 0 to 10V DC,0 to 5V DC, or 4 to 20mA.


3) Sử dụng Hàm FROM/TO để đọc giá trị analog.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét