Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018

các lệnh truy cập xem mạng

Lệnh commad hay dùng
1. lệnh cmd truy cập command
2. Lệnh IPconfig để xem IP trong máy
3. Lệnh arp -a để kiểm tra tất cả các máy trong mạng Lan, cách này kiểm tra xem trong mạng máy tính đã được kết nối trong mạng Lan chưa. Sử dụng trong trường hợp máy tính và máy in. In thông qua mạng
4. Lệnh regedit
5. Lệnh dxdiag để xem cấu hình của máy tính

0 nhận xét:

Đăng nhận xét