• Hotline: 0989.000.420
Học Học Nữa - Học Mãi
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ


nhà


07.08.2023
Nhà xe Tuyến Huyền 0988829707 xe thác bà chạy 3h
Xe Trường Thắng 0911401167 chạy Giáp Bát 10h Chợ đền 

096 599 66 33 phân phối hàng tuyên quang
Dây đồng 14x/kg
0365949181 sửa máy phát mỹ bằng tuyên quang
Cty Đồng kỹ thuật korea KCT Việt Nam. Chuyên sản xuất các loại dây điện từ tráng men cao cấp 220*c men EI-AIW. Thanh Đồng cái, dây điện từ, chuyên cung cấp các vật tư phụ đi kèm ngành cơ điện. Ace ai có nhu cầu sử dụng hoặc kinh doanh. Vui lòng LH Tiến CSKH khu vực phía Bắc. SĐT.0975887587 để được sử dụng sản phẩm với giá cả hợp lý và chất lượng tốt.


Ai cần liên hệ: Nhà phân phối Hùng oanh - Hải dương
0968110951 dây đồng giá 14x


Chúc các bác ngày mới làm việc hăng say, hiệu quả!
sdt các shop trên sendo
https://drive.google.com/drive/folders/1KkpRScpDEFwD3IITKwIMKAeNMDQfF7NO?usp=sharing
trang mua bán trực tuyến https://chotroihn.vn/
các
Mã đơn hàng: #14687243539Chi tiết
Đặt ngày: 01/06/2020
Người nhận:
Hương Vũ Thế
Tổng tiền:
189.000đ
Chờ xác nhận
Đã xác nhận
Đang vận chuyển
Đã giao hàng
Mã đơn hàng: #14689773567Chi tiết
Đặt ngày: 30/05/2020
Người nhận:
Hương Vũ Thế
Tổng tiền:
120.000đ
Chờ xác nhận
Đã xác nhận
Đang vận chuyển
Đã giao hàng
Mã đơn hàng: #14689517972Chi tiết
Đặt ngày: 24/05/2020
Người nhận:
Hương Vũ Thế
Tổng tiền:
74.000đ
Chờ xác nhận
Đã xác nhận
Đang vận chuyển
Đã giao hàng
Mã đơn hàng: #14689485117Chi tiết
Đặt ngày: 26/05/2020
Người nhận:
Hương Vũ Thế
Tổng tiền:
185.000đ
Chờ xác nhận
Đã xác nhận
Đang vận chuyển
Đã giao hàng
Mã đơn hàng: #14689525527Chi tiết
Đặt ngày: 24/05/2020
Người nhận:
Hương Vũ Thế
Tổng tiền:
516.000đ
Chờ xác nhận
Đã xác nhận
Đang vận chuyển
Đã giao hàng
Mã đơn hàng: #14689566357Chi tiết
Đặt ngày: 24/05/2020
Người nhận:
Hương Vũ Thế
Tổng tiền:
519.000đ
Chờ xác nhận
Đã xác nhận
Đang vận chuyển
Đã giao hàng
Mã đơn hàng: #14681661665Chi tiết
Đặt ngày: 19/05/2020
Người nhận:
Hương Vũ Thế
Tổng tiền:
1.055.000đ
Chờ xác nhận
Đã xác nhận
Đang vận chuyển
Đã giao hàng
Mã đơn hàng: #14683165352Chi tiết
Đặt ngày: 13/05/2020
Người nhận:
Hương Vũ Thế
Tổng tiền:
125.000đ
Chờ xác nhận
Đã xác nhận
Đang vận chuyển
Đã giao hàng
Mã đơn hàng: #14683149735Chi tiết
Đặt ngày: 14/05/2020
Người nhận:
Hương Vũ Thế
Tổng tiền:
125.000đ
Chờ xác nhận
Đã xác nhận
Đang vận chuyển
Đã giao hàng
Mã đơn hàng: #14683353251Chi tiết
Đặt ngày: 12/05/2020
Người nhận:
Hương Vũ Thế
Tổng tiền:
234.000đ
Chờ xác nhận
Đã xác nhận
Đang vận chuyển
Đã giao hàng
Mã đơn hàng: #14683891375Chi tiết
Đặt ngày: 12/05/2020
Người nhận:
Hương Vũ Thế
Tổng tiền:
126.000đ
Chờ xác nhận
Đã xác nhận
Đang vận chuyển
Đã giao hàng
Mã đơn hàng: #14688458819Chi tiết
Đặt ngày: 28/04/2020
Người nhận:
Hương Vũ Thế
Tổng tiền:
543.000đ
Chờ xác nhận
Đã xác nhận
Đang vận chuyển
Đã giao hàng
Mã đơn hàng: #14647656624Chi tiết
Đặt ngày: 20/03/2020
Người nhận:
vũ thế hương
Tổng tiền:
301.000đ
Chờ xác nhận
Đã xác nhận
Đang vận chuyển
Đã giao hàng
Mã đơn hàng: #14648187493Chi tiết
Đặt ngày: 25/02/2020
Người nhận:
Hương Vũ Thế
Tổng tiền:
106.000đ
Chờ xác nhận
Đã xác nhận
Đang vận chuyển
Đã giao hàng
Mã đơn hàng: #14646981864Chi tiết
Đặt ngày: 11/02/2020
Người nhận:
Hương Vũ Thế
Tổng tiền:
764.990đ
Chờ xác nhận
Đã xác nhận
Đang vận chuyển
Đã giao hàng
Mã đơn hàng: #14646369192Chi tiết
Đặt ngày: 10/02/2020
Người nhận:
Hương Vũ Thế
Tổng tiền:
218.000đ
Chờ xác nhận
Đã xác nhận
Đang vận chuyển
Đã giao hàng
Mã đơn hàng: #14646884279Chi tiết
Đặt ngày: 09/02/2020
Người nhận:
Hương Vũ Thế
Tổng tiền:
593.000đ
Chờ xác nhận
Đã xác nhận
Đang vận chuyển
Đã giao hàng
Mã đơn hàng: #14642739264Chi tiết
Đặt ngày: 05/02/2020
Người nhận:
Hương Vũ Thế
Tổng tiền:
522.000đ
Chờ xác nhận
Đã xác nhận
Đang vận chuyển
Đã giao hàng
Mã đơn hàng: #14642785368Chi tiết
Đặt ngày: 05/02/2020
Người nhận:
Hương Vũ Thế
Tổng tiền:
308.000đ
Chờ xác nhận
Đã xác nhận
Đang vận chuyển
Đã giao hàng
Mã đơn hàng: #14642158977Chi tiết
Đặt ngày: 03/02/2020
Người nhận:
Hương Vũ Thế
Tổng tiền:
188.000đ
Chờ xác nhận
Đã xác nhận
Đang vận chuyển
Đã giao hàng
Mã đơn hàng: #14645127835Chi tiết
Đặt ngày: 19/01/2020
Người nhận:
Hương Vũ Thế
Tổng tiền:
166.000đ
Chờ xác nhận
Đã xác nhận
Đang vận chuyển
Đã giao hàng
Mã đơn hàng: #14645578485Chi tiết
Đặt ngày: 14/01/2020
Người nhận:
Hương Vũ Thế
Tổng tiền:
158.000đ
Chờ xác nhận
Đã xác nhận
Đang vận chuyển
Đã giao hàng
Mã đơn hàng: #14623996316Chi tiết
Đặt ngày: 24/11/2019
Người nhận:
Hương Vũ Thế
Tổng tiền:
490.000đ
Chờ xác nhận
Đã xác nhận
Đang vận chuyển
Đã giao hàng
Mã đơn hàng: #14624875242Chi tiết
Đặt ngày: 11/11/2019
Người nhận:
Hương Vũ Thế
Tổng tiền:
687.000đ
Chờ xác nhận
Đã xác nhận
Đang vận chuyển
Đã giao hàng
Mã đơn hàng: #14622125939Chi tiết
Đặt ngày: 01/11/2019
Người nhận:
Hương Vũ Thế
Tổng tiền:
935.000đ
Chờ xác nhận
Đã xác nhận
Đang vận chuyển
Đã giao hàng
Mã đơn hàng: #14659574765Chi tiết
Đặt ngày: 13/10/2019
Người nhận:
Hương Vũ Thế
Tổng tiền:
184.500đ
Chờ xác nhận
Đã xác nhận
Đang vận chuyển
Đã giao hàng
Mã đơn hàng: #14659256259Chi tiết
Đặt ngày: 14/10/2019
Người nhận:
Hương Vũ Thế
Tổng tiền:
189.000đ
Chờ xác nhận
Đã xác nhận
Đang vận chuyển
Đã giao hàng
Mã đơn hàng: #14653391159Chi tiết
Đặt ngày: 09/10/2019
Người nhận:
Hương Vũ Thế
Tổng tiền:
255.000đ
Chờ xác nhận
Đã xác nhận
Đang vận chuyển
Đã giao hàng
Mã đơn hàng: #14656924845Chi tiết
Đặt ngày: 29/09/2019
Người nhận:
Hương Vũ Thế
Tổng tiền:
967.000đ
Chờ xác nhận
Đã xác nhận
Đang vận chuyển
Đã giao hàng
Mã đơn hàng: #14279776682Chi tiết
Đặt ngày: 11/09/2019
Người nhận:
Hương Vũ Thế
Tổng tiền:
233.000đ
Chờ xác nhận
Đã xác nhận
Đang vận chuyển
Đã giao hàng
Mã đơn hàng: #14279891433Chi tiết
Đặt ngày: 09/09/2019
Người nhận:
Hương Vũ Thế
Tổng tiền:
180.000đ
Chờ xác nhận
Đã xác nhận
Đang vận chuyển
Đã giao hàng
Mã đơn hàng: #14271665414Chi tiết
Đặt ngày: 04/09/2019
Người nhận:
Hương Vũ Thế
Tổng tiền:
118.000đ
Chờ xác nhận
Đã xác nhận
Đang vận chuyển
Đã giao hàng
Mã đơn hàng: #14294387149Chi tiết
Đặt ngày: 11/07/2019
Người nhận:
Hương Vũ Thế
Tổng tiền:
137.000đ
Chờ xác nhận
Đã xác nhận
Đang vận chuyển
Đã giao hàng
Mã đơn hàng: #14217178489Chi tiết
Đặt ngày: 30/06/2019
Người nhận:
Hương Vũ Thế
Tổng tiền:
508.000đ
Chờ xác nhận
Đã xác nhận
Đang vận chuyển
Đã giao hàng
Mã đơn hàng: #14237983565Chi tiết
Đặt ngày: 28/05/2019
Người nhận:
Hương Vũ Thế
Tổng tiền:
68.000đ
Chờ xác nhận
Đã xác nhận
Đang vận chuyển
Đã giao hàng
Mã đơn hàng: #14238877266Chi tiết
Đặt ngày: 12/05/2019
Người nhận:
Hương Vũ Thế
Tổng tiền:
1.012.000đ
Chờ xác nhận
Đã xác nhận
Đang vận chuyển
Đã giao hàng