Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2018

Thông số dây quấn may bom nước cá sấu 350w

1.  55, 60, 65 ,70 day 0.6,
110 , 120 day 0.4 fe dai 65 .70 cm
2. 65.65.65.65 dây 0.55
120.120 dây 0.4
50,55,60,65=55
120.120=40
42.52.62.72 0'60 110 120 0'40

0 nhận xét:

Đăng nhận xét