Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2018

cách làm khuân


Chú đưa Sách này lên để các bạn tham khảo thôi.Còn chú có cách tính riêng của chú,k dùng cách này.Để dễ làm và đỡ mất thời gian,cháu cứ cắt giấy lót cho Quạt,lót vào rãnh,dùng dây 0,50 quấn 1 vòng thử lồng vào rãnh;Lồng sao cho Sát với Đáy rãnh và bẻ xuống làm sao cho dây k bị che mất rãnh ,soắn đoạn [Chu vi bối dây ] đó lại,vậy là ta đã tính được khuôn chuẩn rồi.
Ví dụ:Quạt bàn có Stato=2,0cm sẽ có chu vi bối dây là:12,8cm.
Cháu có thể dùng Tông xốp;Xốp; Tôn;Gỗ,....,làm khuôn đều được,miễn sao khi quấn có chu vi=12,8cm là ok.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét