Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019

TIA V13 full

B1. Tải và cải bản Basic  pro V13 và PL SIM
https://drive.google.com/drive/folders/1lIeY1Tn6l92vb8DNriDsldx5AsdltsyZ?usp=sharing
B2. Update lên bản SP2 V13
B3. Riêng bản PLC sim cũng download và cài basic trước sau đó tiến hành update lên

0 nhận xét:

Đăng nhận xét