Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

Bỏ đi

Thứ không thích thì bỏ đi, người đáng ghét thì block, khi không vui thì đi ngủ, ảnh nhìn chán thì xóa, thích ai đó thì thổ lộ, đói bụng rồi thì đi ăn... Đời người ngắn lắm, lấy đâu ra thời gian cho bạn do dự, ngập ngừng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét