Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

chuyện riêng

Chuyện riêng của mình đừng đụng ai cũng kể, hãy chỉ kể cho người mà bạn tin tưởng nhất, nếu không muốn nhận lại quá nhiều sự tổn thương.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét