Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

kỹ năng mềm

Tại sao những người GIỎI NHẤT nhưng KHÔNG THÀNH CÔNG???
👉👉 Theo TS Lê Thẩm Dương:
THÀNH CÔNG = 1% thông minh + 14% tấm bằng đại học + 85% kỹ năng mềm
==> Kỹ năng mềm quyết định 85% thành công của bạn.
Và giao tiếp là kỹ năng QUAN TRỌNG NHẤT trong những kỹ năng mềm bạn cần có!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét