Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Lời nói

Hãy cẩn thận với những gì bạn nói. Một khi bạn đã nói ra, chúng chỉ có thể được tha thứ, chứ không thể nào quên được.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét