Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019

Lời nói

LỜI NÓI KHÔNG PHẢI ĐẮT GIÁ Ở SỐ LƯỢNG NHIỀU HAY ÍT, MÀ QUAN TRỌNG LÀ CHẤT LƯỢNG NÓI THẾ NÀO!

Nói nhiều lời, không bằng nói ít lại. Khi nói chuyện, đừng cố gắng tranh nói, đừng cố gắng nói quá, đừng cố gắng khoe khoang, cũng đừng nói dối. Người xưa có câu "Uốn lưỡi bày lần trước khi nói" là vì thế, nói phải nghĩ trước, phải hiểu đối phương để nói vừa lòng nhau, chứ 1 chút lỗi nhỏ trong giao tiếp cũng khiến bạn "mất điểm" hay đánh giá "kém cỏi" rồi!

Học giao tiếp là bước đệm quan trọng để bạn tiến xa hơn. Bởi 85 % thành công là nhờ kỹ năng mềm, trong đó đứng đầu là giao tiếp. Giao tiếp kém sẽ không khiến bạn CHẾT ngay mà là chết từ từ


0 nhận xét:

Đăng nhận xét