Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Phép tính toán

Có những người, có những việc ta vẫn luôn giữ một niềm tin mãnh liệt rằng họ luôn là phép tính hoàn hảo trong bài toán của mình. Cho đến khi biết được những việc họ làm, những gì họ nghĩ ta mới hiểu rằng hoá ra những phép tính đấy đã sai từ ban đầu.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét