Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2020

Đầu tư bản thân

1. Không giữ tiền mặt: Phải dùng tiền mặt mua các tài sản hữu hình như Vàng, Đất, hệ thống kinh doanh, ... hoặc đổi các giá trị khác như: tạo dựng mối quan hệ, bày tỏ tình yêu thương,...

2. Tuyệt đối không tin ngay bất cứ thông tin nào trên báo đài hay từ miệng người khác. Phải tìm hiểu, kiểm chứng. Mọi thông tin ta nghe được đều có lợi cho bên nào đó.

3. Không tính tiền theo tháng. Mà phải tính theo ngày: Ngày nào cũng kiểm tra xem: Tiền hôm nay làm ra bao nhiêu? Tiền hôm nay tiêu hết bao nhiêu?

4. Có 2 nguồn thu nhập trở lên. Làm thuê lad làm giàu cho người khác. Đừng chỉ đi làm giàu cho người khác. Hãy dùng thời gian và tiền bạc làm giàu cho chính mình nữa. Hãy tạo dựng công việc làm cho chính mình.

5. Không vội vàng đầu tư. Nguyên tắc đầu tư thành công là sự thấu hiểu. Nếu không hiểu rõ thì không xuống tiền.

Nguồn: Phúc Tài chính

0 nhận xét:

Đăng nhận xét